Som bedrift er det viktig å synliggjøre hva dere står for – ikke bare produktene og tjenestene dere selger.

Vi hjelper dere å bygge ønsket posisjon gjennom riktig valg av mål, budskap, innhold og kanaler.

Vi hjelper dere å jobbe smartere og mer målrettet med kommunikasjon. 

Alle virksomheter og prosjekter fortjener en gjennomtenkt og god kommunikasjonsstrategi. Vi hjelper dere å  kartlegge hvordan kommunikasjonen kan bidra til å nå virksomhetens mål.

Enkelt sagt – sammen legger vi en plan for hva dere formidler, hvor, når og hvordan. 

1# Kommunikasjon 1.0

Vi tilbyr workshops for tidligfase-bedrifter som hjelper dere å strukturere og fokusere kommunikasjonsarbeidet. Enkelt forklart hjelper vi dere å finne ut hvilken jobb kommunikasjonen skal gjøre, og velge hvilke strategier og oppgaver som bør prioriteres.  

Denne workshopen passer for selskaper med en nylig etablert forretningsmodell, og som ønsker å jobbe målrettet, effektivt og systematisert med kommunikasjon.

2# Kommunikasjon 2.0

Vi hjelper også etablerte selskaper med å jobbe mer effektivt og målrettet med kommunikasjon gjennom utviklingen av egen kommunikasjonsstrategi. 

Sammen legger vi en plan med klare mål for hva dere vil oppnå, hvem som er deres viktigste målgrupper, og hvilke budskap  dere skal fokusere på. Og ikke minst hvilke kanaler dere skal bruke for å nå ut med innholdet deres, og i hvilken stil og tone dere skal formidle budskapet deres.

3# Kommunikasjon og salg

Med utgangspunkt i erkjennelsen av at “på seg selv kjenner man ingen andre” er det enkle, men effektive grep dere kan gjøre for å lykkes bedre med salg. Dette innebærer å forstå kunden, deres behov, vite hvor de befinner seg og hvem de lytter til. 

Denne workshopen gir dere kunnskapen og verktøyene dere trenger for å jobbe mer målrettet med salg og kommunikasjon. Workshopen går over to timer og passer spesielt godt for oppstartsselskaper.

4# Kommunikasjon i sosiale medier

Knack tilbyr kurs i hvordan virksomheten din kan ta kommunikasjon til nye høyder på de sosiale og digitale flatene – målrettet og effektivt.

På sosiale medier handler kommunikasjon om å vise hvilke verdier dere skaper, både for kundene og for samfunnet. Vi gir dere kunnskapen om hvordan dere kan rette kommunikasjonen ut til de ulike kundesegmentene, og hvordan dere kan måle effekten av arbeidet. Kort sagt – vi hjelper dere å nå ut med det dere ønsker til de dere ønsker.

Gode historier, timing og riktig plattform er avgjørende for å nå frem.

Gjennom målrettet arbeid, fra planlegging til gjennomføring, benytter vi oss av ulike verktøy og virkemidler for å nå frem med ønsket budskap i riktig kanal.

Knack hjelper dere å produsere budskap og innhold som treffer, som artikler, tekst, film, foto, podcast, grafiske elementer og nettsider.