Knack AS bidrar til at din virksomhet får økt nytteverdi av kommunikasjonsinnsatsen.

Vi tilbyr strategisk og operative kommunikasjonstjenester som synliggjør din virksomhets posisjon
og verdier – og som skaper engasjement og lojalitet hos dine målgrupper.

Knack AS bidrar til å kartlegge hvilken jobb kommunikasjonsarbeidet skal gjøre for din virksomhet, hvilke mål kommunikasjonen skal bidra til å nå – og hvordan disse målene skal nås.

Mange selskaper strever med å utvikle en klar posisjon og nå frem med sine budskap. Knack AS tilbyr ulike strategiske prosesser for din bedrift, avhengige av deres behov. Strategisk kommunikasjon skal bringe din virksomhet fra nå-situasjon til ønsket situasjon.

Hvordan?

Gjennom gode prosesser med våre kunder tydeliggjøres mål, målgrupper, budskap, virkemidler, strategi- og kanalvalg for din virksomhet.

De fleste virksomheter er i dag aktive på digitale plattformer og i sosiale medier. En strategisk prosess skal blant annet kartlegge hvilken jobb den digitale og sosiale kommunikasjonen skal gjøre for å nå virksomhetens overordnede mål.

Interessepolitisk kommunikasjon

Virksomheter har ofte behov for systemendringer og økt politisk handlekraft i arbeidet med å nå et sosialt mål. Knack AS kan bidra med analyse og strategi for å nå frem med verdien av deres engasjement til rett instans og målgruppe.

Knack AS holder kurs og workshops om hvordan din virksomhet kan gjøre kommunikasjonen på digitale flater og i sosiale medier mer målrettet og effektiv.

I dag handler mye av kommunikasjonen på sosiale medier om å synliggjøre verdiskaping, bygge nettverk og tilby relevant innhold for kunder og støttespillere. Nøkkelen ligger i å skape relevant innhold for de du ønsker å påvirke.

Hvordan?

Knack AS tilbyr workshops og kurs om hvordan dere kan engasjere og inspirere deres målgrupper for å få økt nytteverdi av innsatsen i sosiale medier. Vi gir dere også kunnskap om hvordan dere kan målrette kommunikasjonen til ulike kundesegmenter, og hvordan dere kan måle effekten av arbeidet med sosiale medier.

Gode historier formidlet til rett tid og i rett kanal er avgjørende for å nå frem med ditt budskap. Knack AS hjelper deg å produsere og målrette innhold som treffer dine målgrupper, der de er.

Gjennom målrettet arbeid, fra planlegging til gjennomføring, benytter Knack AS seg av ulike verktøy og virkemidler for å få frem ønsket budskap og nå virksomhetens mål.

Kommunikasjon som engasjerer

Folk forventer i dag at virksomheter er sosiale i kommunikasjonen og tilstede der målgruppene er, på deres premisser. Fordi mye av kommunikasjonen i dag foregår i sosiale nettverk og på sosiale medier viskes skillet mellom privat og offentlig sfære ut. Vi har gått fra å skape oppmerksomhet til å skape deltagelse og engasjement. Fokuset er på relasjoner og samtaler. Dette skaper nye muligheter og utfordringer.

Det er viktig å forstå hvilke forventninger målgruppene har til virksomheter som skal dukke opp i deres egen nyhetsfeed på sosiale medier, og stille spørsmålet:


”Hvilke jobb skal disse kanalene og andre kommunikasjonsaktiviteter gjøre for min virksomhet?”


KNACK AS bidrar til at din virksomhet får økt nytteverdi av digitale og sosiale medier gjennom kommunikasjon som engasjerer. Knack tilbyr strategiske og operative kommunikasjonstjenester som synliggjør din virksomhets posisjon og verdier, og som skaper engasjement og lojalitet hos dine målgrupper.