Som bedrift er det viktig å synliggjøre hva dere står for – ikke bare produktene og tjenestene dere selger.

Vi hjelper dere å bygge den posisjonen gjennom riktig valg av budskap, innhold og kanal.

Vi hjelper deg å jobbe smartere og mer målrettet med kommunikasjonen. 

Strategisk kommunikasjon handler om planlagt og målrettet kommunikasjon – alle virksomheter og prosjekter fortjener en gjennomtenkt og god kommunikasjonsstrategi. Vi hjelper deg å koble på og kartlegge hvordan kommunikasjonen kan bidra til å nå virksomhetens mål.

Enkelt sagt – sammen legger vi en plan for hva dere sier, hvor, når og hvordan. 

Knack tilbyr kurs i hvordan virksomheten din kan ta kommunikasjonen til nye høyder på de digitale og sosiale flatene – målrettet og effektivt.

På sosiale medier handler kommunikasjon om å vise hvilke verdier dere skaper, både for kundene og for samfunnet.

Vi gir dere kunnskapen om hvordan dere kan rette kommunikasjonen ut til de ulike kundesegmentene, og hvordan dere kan måle effekten av arbeidet. Kort sagt – vi hjelper dere å nå ut med det dere ønsker til de dere ønsker. 

1# Kommunikasjon 2.0

Vi tilbyr workshops som hjelper dere å strukturere og fokusere kommunikasjonsarbeidet. Enkelt forklart så hjelper vi dere med å finne ut hvilken jobb kommunikasjonen skal gjøre og velge hvilke strategier og oppgaver som bør prioriteres. 

Vi har utviklet et metodeverk som er spesielt tilpasset små og mellomstore bedrifter. Her kartlegger vi strategiske og operative mål for virksomheten og legger opp en plan for hvordan målene skal nåes. 

Denne workshopen passer for deg som ønsker å jobbe mer målrettet, effektivt og systematisert med kommunikasjon.

2# Kommunikasjon og salg

Med utgangspunkt i erkjennelsen av at “på seg selv kjenner man ingen andre” er det enkle, men effektive grep dere kan gjøre for å lykkes bedre med salg. Du må forstå kunden, deres behov, vite hvor de befinner seg og hvem de hører på. 

 Denne workshopen gir dere kunnskapen og verktøyene dere trenger for å komme videre. Workshopen går over to timer og passer spesielt godt for oppstartsselskaper.

Gode historier, timing og riktig plattform er avgjørende for å nå frem.

Gjennom målrettet arbeid, fra planlegging til gjennomføring, benytter vi oss av ulike verktøy og virkemidler for å få frem ønsket budskap og nå virksomhetens mål.

Knack hjelper deg å produsere innhold som treffer.

Kommunikasjon som engasjerer

Kundene forventer at virksomhetene er tilstede der de er. Dette betyr at mye av kommunikasjonen i dag foregår på sosiale medier – som gjør at det blir vanskelig å skille jobb og privatliv. 

For å navigere det spennet trengs kunnskap og forståelse. Fokuset er på relasjonsbygging gjennom dialog og kontakt med målgruppene – dette skaper nye muligheter og utfordringer. 

Vi hjelper deg med å finne de gode historiene, den riktige timingen og plattformen, til å produsere og målrette innhold som treffer.