Knack AS leverer strategiske og operative kommunikasjonstjenester.
Vi hjelper deg å nå målgruppene dine – der de er.


Knack AS benytter kommunikasjonstjenester for å fremme et ansvarlig, mangfoldig og inkluderende arbeidsliv og samfunn. Det vil si at vi blant annet leverer tjenester til sosiale entreprenører, sosiale virksomheter, bedrifter med sosiale målsettinger og bedrifter som ønsker å synliggjøre sitt samfunnsnyttige engasjement. Vi er også en utviklingspartner for samfunnsnyttige prosjekter for og med målgruppene, andre samfunnsaktører og det offentlige. 

Om Anniken Grundt


Anniken Grundt har 18 års fartstid i innen kommunikasjonsfaget.

Med bakgrunn fra rådgivning, kommunikasjonsledelse og interessepolitisk kommunikasjon hjelper Anniken virksomheter med rådgivning, kommunikasjonsplanlegging, posisjonering, sosial kommunikasjon og interessepolitisk kommunikasjon.

Anniken har også bred erfaring med operative kommunikasjonsoppgaver og sosiale medier.

Anniken er en del av rådgiverteamet i Driv Inkubator. 

KORT CV

Anniken Grundt

Født: 12. November 1974


Utdanning

Bachelor i journalistikk fra University of Southampton, UK


Videreutdanning/masterkurs

Kommunikasjon og kommunikasjonsledelse og Digital kommunikasjonsledelse fra BI og Europeiske studier fra Universitetet i Agder.


Arbeidserfaring

18 års erfaring fra rådgivning, kommunikasjonsledelse og interessepolitisk arbeid fra miljø, sosial innovasjon og sosialt entreprenørskap. 

Våre verdier – Sosialt ansvar

Samfunnet står ovenfor store sosiale utfordringer. Stadig flere unge dropper ut av skolen, arbeidsledigheten øker og tilfanget av nye borgere fra andre land øker. For å løse denne situasjonen må vi som samfunn klare å skape et arbeidsliv med større mangfold.


Både private og offentlige aktører må bli bestillere av sosial effekt ved kjøp av tjenester og produkter, og ta sosialt ansvar. Det å kombinere forretning med sosialt engasjement vil bli et konkurransefortrinn.

Verdiskapning 

En virksomhet må i større grad klare å kommunisere verdier og virksomhetens positive bidrag i samfunnet. Virksomhetens målgrupper tar det for gitt at din virksomhet er en miljøvennlig og ansvarlig samfunnsaktør. Det forventes at dere tar deres verdiskapende og samfunnsansvarlig rolle på alvor. Målgruppene kjøper i større grad en verdi, ikke kun et produkt.