Knack AS leverer strategiske og operative kommunikasjonstjenester.
Vi hjelper deg å nå målgruppene dine – der de er.


Knack AS benytter kommunikasjonstjenester for å fremme et ansvarlig, mangfoldig og inkluderende arbeidsliv og samfunn. Det vil si at vi blant annet leverer tjenester til sosiale entreprenører, sosiale virksomheter, bedrifter med sosiale målsettinger og bedrifter som ønsker å synliggjøre sitt samfunnsnyttige engasjement. Vi er også en utviklingspartner for samfunnsnyttige prosjekter for og med målgruppene, andre samfunnsaktører og det offentlige. 

Våre verdier – Sosialt ansvar

Samfunnet står ovenfor store sosiale utfordringer. Stadig flere unge dropper ut av skolen, arbeidsledigheten øker og tilfanget av nye borgere fra andre land øker. For å løse denne situasjonen må vi som samfunn klare å skape et arbeidsliv med større mangfold.


Både private og offentlige aktører må bli bestillere av sosial effekt ved kjøp av tjenester og produkter, og ta sosialt ansvar. Det å kombinere forretning med sosialt engasjement vil bli et konkurransefortrinn.

Verdiskapning 

En virksomhet må i større grad klare å kommunisere verdier og virksomhetens positive bidrag i samfunnet. Virksomhetens målgrupper tar det for gitt at din virksomhet er en miljøvennlig og ansvarlig samfunnsaktør. Det forventes at dere tar deres verdiskapende og samfunnsansvarlig rolle på alvor. Målgruppene kjøper i større grad en verdi, ikke kun et produkt.