Knack AS samarbeider med mange forskjellige selskaper og miljøer – her er noen tilbakemeldinger fra våre kunder. 

Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon:

Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon har i år arrangert en workshop om kommunikasjon i sosiale medier for våre medlemmer. Anniken er en god kursleder og tilpasser stoffet på en måte som imøtekommer deltakernes kunnskapsnivå. Hun gir en grunnleggende forståelse og effektive verktøy som muliggjør et mer effektivt kommunikasjonsarbeid. Læringsutbyttet var høyt og tilbakemelding fra deltakerne var gode. Dette gjør vi gjerne mer av.

Styret i SE Senteret. 

 Frisklivssentralen Aktiv Eiker:

Samarbeidet med Knack på prosjektet “Brukerhistorier – tekst, film og foto”, med midler fra Fylkesmannen i Buskerud og Helsedirektoratet høsten 2016 opplevdes meningsfylt, utviklende og nyttig for alle parter, og bidro til eksepsjonelt god måloppnåelse på alle områder.

Anniken fremsto som en faglig dyktig partner som hadde god, avklart og inkluderende dialog med sitt team og våre ansatte. Vi oppnådde felles læring på tvers og sto igjen med et produkt vi alle kunne være stolte av.

Anne Merete S. Bjørnerud, tjenesteleder, Frisklivssentralen Aktiv Eiker

Seema AS:

Knack AS viser hva skreddersøm og kundeforstårståelse virkelig betyr. De gjennomfører grundige analyser av Seema’s visjon, misjon, målgrupper og organisasjonsmodell, før de i tett dialog med oss utvikler vår kommunikasjons- og omdømmestrategi. De har gjennom denne prosessen også bidratt til å utvikle vår kompetanse og gitt oss ulike verktøy vi tar med oss i vår dialog med kunder, media og samarbeidspartnere. Vi opplever at Knack anser “vår suksess som deres seier”.

Loveleen Rihel Brenna, daglig leder Seema AS

KREM Norge:

Anniken Grundt er fagansvarlig for samskapings- og  innovasjonsprosjektet mellom MERK Norge og KREM: A3 mag.no. Anniken veileder prosjektmedarbeiderne i A3mag.no i tekst og kommunikasjonsoppgaver. Anniken er god til å involvere og forløse medarbeidernes ressurser. Hun inngår også i ledergruppen og er operativ redaktør. Anniken er faglig dyktig, fleksibel, kreativ og løsningsorientert. Hun er lett å samarbeide med, hun er leveringsdyktig og svært positiv.

Styreleder Hilde Dalen i KREM

Monsterbedriften:

Monsterbedriften har benyttet oss av Knack for oppdateringer og artikler i sosiale medier og er veldig fornøyd. Effektiv og profesjonell leveranse!!

Thomas Doull, daglig leder